Aktuální informace ke golfové hře a provozu resortů a indoorů od pondělí 25. 05. 2020

997

Právní komise České golfové federace vydala informaci o mimořádných opatřeních vztahujících se ke golfové hře a provozu resortů a indoorů od 25. 05. 2020. Zde je její stručné shrnutí:

Od 25. 05. 2020 je tedy opět umožněno provozování restaurací (od 6:00 do 23:00, výdajová okénka či odnos s sebou není časově omezeno), ubytovacích provozů, venkovních sportovišť s možností konání turnajů, vnitřních sportovišť (tedy i indoorů), nejrůznějších akcí, které resorty organizují (recepce, oslavy, svatby, školení apod) a spolkových akcí – Valných hromad,  členských schůzí, zasedání orgánů atd – to vše je omezeno kapacitou max. 300 osob.

Zároveň platí, že mimo vnitřní prostory nemusí mít osoby roušky, jsou-li od cizích osob (tedy mimo členy domácnosti či osoby blízké) vzdáleny alespoň 2 metry. Při přiblížení se na kratší vzdálenost platí povinnost roušky nasadit. Ve vnitřních prostorách staveb se musí nosit roušky. Tato povinnost se nevztahuje na zaměstnance na pracovišti, jsou-li od sebe vzdáleni alespoň dva metry a na osoby nacházející se ve svém bydlišti.
Při organizovaném tréninku sportovců nebo při golfovém turnaji („zápasu“) není povinnost mít roušku.

Totéž platí i pro indoory – jde o vnitřní sportoviště, takže při organizovaném tréninku či při zápase v indooru rovněž není povinnost mít roušku.

Sprchy a šatny jsou v provozu, je třeba zajistit co největší odstupy a instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

V restauracích platí distanc 1,5 metru, přičemž zákazníci nemusí mít roušku v době konzumace potravin a pokrmů, včetně nápojů u stolu. WC je v provozu.

V ubytovacích zařízeních klienti nosí roušky, distanc je 2 metry, musí být zajištěná dezinfekce a materiály (letáky, vývěsky atd.) s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření.

Zvláště upozorňujeme na odůvodnění předmětných opatření (je uvedeno vždy na konci opatření), ve kterých jsou uvedena velmi závažná, donedávna veřejnosti nesdělovaná fakta o skutečných dopadech a rizicích onemocnění COVID – 19, kdy ministerstvo jednoznačně varuje před zcela fatálními dopady druhé vlny, kterou by mohl způsobit lehkomyslný přístup k nákazové situaci v ČR a podceňování či nerespektování přijatých opatření.

Spolkové akce
Shromáždění ke spolkové činnosti mohou být konána za účasti maximálně 300 osob.
Musí být zachován odstup 2 metry, k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou a platí povinnost mít roušku.

Kompletní informace zde

V Praze, 20.května 2020

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda Právní komise ČGF