Aktuální informace o mimořádných opatřeních vztahujících se ke golfové hře a provozu resortů a indoorů od 8. 6. 2020

645

Pondělí, 8. června přináší další uvolnění mimořádných opatření vlády. Právní komise ČGF opět vypracovala podrobnou informaci, co z nového uvolnění ovlivní golfovou hru a provoz golfových zařízení.

Zde je stručná rekapitulace změn oproti dřívějšímu stavu vstupujících v platnost od 8. 6. 2020:

Nošení roušek
Rozšiřuje se okruh osob, které nejsou povinny nosit roušky o plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry.

Hromadné akce
Nově se při zachování všech dřívějších povinností a omezení navyšuje počet osob na 500 (např. turnaje, recepce, oslavy, svatby, školení a spolkové akce – Valné hromady, členské schůze, zasedání orgánů atd).

Restaurace
Omezení provozní doby se nově nevztahuje na „venkovní prostory“, tedy např. zahrádky.

Spolkové akce
Shromáždění ke spolkové činnosti mohou být konána za účasti maximálně 500 osob. Musí být zachován odstup 2 metry, k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou a platí povinnost mít roušku.

Kompletní text informace zde

Praze, 5.června 2020

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda Právní komise ČGF