Devět pravd o golfu 9 – Demonstruje zájem na změnách

432

Pravidla golfu existují od roku 1744. V posledním období se pravidelně po čtyřech letech aktualizovaly a v roce 2017 prošly výraznou obměnou. R&A a USGA také již uvedly v praxi Světový hendikepový systém (WHS), který nahradil šest různých systémů z celého světa.

Pravidla golfu
Celý proces pravidlových změn začal již pět let před realizací. Vzniklo tak nejradikálnější přepracování pravidel od roku 1984. Výsledkem byl soubor návrhů, které se v on-line prostoru dočkaly širokého připomínkování.

Hlavním záměrem nových pravidel byla jejich modernizace a snadnější pochopení včetně následné aplikace do samotné hry. Jedním z cílů zjednodušení bylo přilákat nové golfisty.
Nová Pravidla golfu platí od 1. ledna 2019.

V zájmu zjednodušení byl počet pravidel snížen z 34 na 24. Snaha zrychlit golf je zřejmá zavedením „ready golfu“ při hře na rány, či snížením času na hledání míče z pěti na tři minuty, zjednodušeno bylo také dropování.

Světový hendikepový systém

Hendikep umožňuje golfistům napříč různými věkovými – i dovednostními – kategoriemi hrát golf společně. Nový systém se však soustředil především na tři hlavní cíle:

  • povzbudit co nejvíce golfistů k získání a udržení hendikepu
  • umožnit golfistům různých dovedností, pohlaví a národností aplikovat svůj hendikep na jakékoliv hřiště na světě a soutěžit tak za férových podmínek, a odhadnout s dostačující přesností, jaký výsledek je hráč schopen zahrát na jakémkoliv hřišti za normálních podmínek
  • od inovací v získávání a udržování hendikepu napříč různými formami hry se očekává oživení a povzbuzení k rozšíření soutěžního golfu. Dosud měl hendikep pouze jeden ze čtyř golfistů

Světový hendikepový systém byl spuštěn od letošního roku.

Průzkumy vedené R&A ale dále hledají překážky, které brání většímu rozvoji golfu. Mezi ně patří čas strávený při hře na 18 jamek. Průzkum prokázal, že 60% golfistů by si hru užilo více, pokud by trvala kratší dobu. V kategorii hráčů ve věku od 25 do 44 let, nespokojených s rychlostí hry, by 21 % z nich rádo vidělo zkrácení hracího času až o 90 minut. Devatenáct procent hráčů by uvítalo, pokud by mohli hrát častěji pouze devět jamek.