Nouzový stav a krizová opatření platná od 5. října 2020

1041

Právní komise ČGF vydala Aktuální informaci o vyhlášení krizového stavu a krizových opatřeních platných od 5.10. 2020.  

Shrnutí dopadů do golfového prostředí: (Kompletní informaci najdete zde)

 1. Turnaje – ve smyslu čl. II. odst. 2. krizového opatření tedy platí, že pro turnaje s počtem hráčů vyšším než 20 osob je nutno dodržovat tyto striktní podmínky:
  a) turnaj musí být vypsán přes server ČGF,
  b) všichni hráči musí mít registraci ČGF, neboť v krizovém opatření uvedenou formulaci „pouze sportovci“ je nezbytně nutné vykládat tak, že půjde o „hráče  s platnou registrací ČGF“ (tedy členské číslo tak, jak je hráč registrován na serveru ČGF),
  c) do maximální kapacity 130 osob se započítávají i osoby zabezpečující organizační a technické zázemí vč. rozhodčích a sob zajišťujících zpravodajství.
 2. Individuální hra a turnaje do 20 osob nevypsaných na serveru ČGF (neregistrovaní hráči) – zde se uplatní obecná, dílčí  omezení, neboť ve smyslu čl. I. odst. 1. je třeba na skupinu hráčů ve flajtu pohlížet jako na hromadnou akci o počtu osob rovnající se počtu osob ve flajtu (tedy ve smyslu pravidel golfové hry maximálně 4 osoby), přičemž je třeba dbát ustanovení před středníkem, podle kterého je třeba dodržovat zákaz odstupu menšího než 2 metry od jiných osob.
 3. Tréninky – půjde-li o trénink, který je přípravou na turnaj vypsaný na serveru ČGF, tak rovněž platí pouze omezení do 130 osob a není striktně dána povinnost dodržovat odstup 2 metry. Při individuálním tréninku je však třeba postupovat obdobně jako u individuální hry.
 4. Restaurace – veškerá omezení a zákazy jsou detailně popsána v čl. II. odst. 4., upozorňujeme však na stále trvající  povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách staveb dle mimořádného opatření MZ.
 5. Recepce – aktuální platné krizové opatření vlády ČR neruší dřívější omezení pro pohyb osob ve vnitřních prostorách staveb čili i nadále platí povinnost nošení roušek a dodržování odstupu 2 metry.

V Praze dne 2. října 2020

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda Právní komise ČGF