Nový handicapový systém – 7. díl

1652

Nový, celosvětový handicapový systém – díl sedmý

V dnešním sedmém pokračování se podíváme na samotnou praktickou aplikaci Světového handicapového systému, která snad dobře objasní vše dříve uvedené.

Nejprve si zopakujeme, jak se naloží s jednotlivým uhraným výsledkem. Ten je totiž ve finále vyjádřen jako přepočtená odchylka, která ve skutečnosti reprezentuje handicap odpovídající právě uhranému výsledku. K výsledku se lze dobrat jednak přes rány (pomocí tzv. upraveného hrubého výsledku), nebo přes Stableford – vždy v závislosti na tom, o jaký typ hry se jednalo. Výsledek je ale v obou případech totožný (s možnou výjimkou u opravdu vysokých handicapů, kde hráč dostává 4 nebo více ran na jamce).

Vezměme si konkrétní příklad, jehož vizuální podoba (skórkarta) je výše. Hráč s handicapovým indexem 17,8 měl plný hrací handicap 22. Jeho uhrané hrubé skóre 103 se pro potřeby handicapového zápočtu upraví o dvě rány dolů na 101, protože na jamkách č. 2 a 4 zahrál pokaždé netto triple bogey (8 na paru 4 s 1 handicapovou ranou), které se započítá jen jako netto double bogey (7 – tyto úpravy jsou zvýrazněny). Na jamce č. 8 sice hráč také získal 0 bodů, ale přesně za netto double bogey, takže tam se nic nemění.

Ke stejnému výsledku dojdeme, když to přepočítáme přes Stablefordové body: UHV = PAR + plný hrací handicap – ( Body – 36 ) = 72 + 22 – ( 29 – 36 ) = 94 + 7 = 101. Mimochodem – těch 94 je vlastně výsledek odpovídající hráčovu aktuálnímu handicapu.

Takže máme UHV (upravený hrubý výsledek) 101. Teď ho přepočítáme na přepočtenou odchylku: PO = ( UHV – CR ) * 113 / SR = ( 101 – 72,2 ) * 113 / 140 = 23,2. To je vlastně výše handicapu odpovídající tomuto výsledku.

Záznam v hráčově handicapové historii pak bude obsahovat následující položky:

  • Datum, Turnaj, Hřiště, Kolo, Odpaliště, Typ hry
  • Normy (PAR 72, CR 72,2, SR 140)
  • Výchozí handicap (17,4)
  • Plný hrací handicap (22)
  • Brutto rány (103 – pokud je výsledek k dispozici)
  • Stablefordové body (29 – pokud je výsledek k dispozici)
  • Upravený hrubý výsledek (101)
  • Přepočtenou odchylku (23,2)
  • Případné další technické položky (PCC, úpravu s ohledem na výjimečný výsledek, nejnižší handicapový index za poslední rok atd.)

Jako poslední pak bude uveden nový handicapový index hráče. Ten ale jen z toho jednoho záznamu nelze zjistit, jako vstupní data potřebujeme posledních 20 výsledků hráče, konkrétně posledních 20 přepočtených odchylek. Jejich přehled je v prvním řádku ve spodní části obrázku, přičemž těch 8 nejlepších, které se aktuálně započítají, je zvýrazněno. Nový handicapový index hráče je jejich průměrem a vyjde 18,2.

Z přehledu přepočtených odchylek, které jsou uvedeny v chronologickém pořadí, se dá odvodit, že hráči právě musel ze sledovaných 20 výsledků vypadnout dobrý výsledek, který se mu předtím započítával do průměru. Zároveň je vidět, že většina jeho dobrých započítávaných výsledků je staršího data a že se tak nutně blíží okamžik, kdy začne ještě výrazněji zhoršovat, protože mu ty dobré výsledky začnou mizet. Nejprve to nebude o tolik, protože těch nejbližších 20,0 ještě jakž takž nahradí dalších 20,8, ale pokud pokles výkonnosti bude pokračovat, půjde to pak rychle. Třeba když ani jeden z dalších 5 výsledků nespadne do započítávané osmičky (viz druhý řádek na obrázku dole), bude jeho handicapový index už 19,5, ovšem s potenciálem se dále výrazněji zhoršovat.

Kde se to zhoršování zastaví? To samozřejmě záleží na tom, jak moc špatně bude hrát, ale jestliže jeho výchozí handicapový index pro analyzované kolo (17,8) byl jeho tzv. nejlepším handicapovým indexem, pak v během dalších 12 kalendářních měsíců nemůže zhoršit na víc než 22,8 (tzv. tvrdá uzávěra, která je o 5 ran nad nejnižším handicapovým indexem).

Předchozí díly:
Nový handicapový systém – 1. díl, Co je to handicap
Nový handicapový systém – 2. díl, Historie handicapu
Nový handicapový systém – 3. díl, Historie handicapu u nás
Nový handicapový systém – 4. díl, Jaký bude nový handicapový systém
Nový handicapový systém – 5. díl, Jak se nově počítá handicap
Nový handicapový systém – 6. díl, Kdy snížím, kdy zvýším handicap, o kolik

 

Dalibor Procházka
předseda Hendikepové komise
České golfové federace