PGAC – golfoví trenéři mohou pracovat

915

Česká PGA vydala informaci k povolení činnosti profesionálních golfových trénerů:

Po závažných samostatných krocích směrem k MZČR získala PGAC oficiálního stanoviska MZČR ke dni 8. dubna, kde je trenérská činnost oficiálně povolena na všech golfových areálech, včetně driving range.

Stanovisko náměstka pro legislativu a právo MZČR:

Pokud prodej služby trenéra golfu proběhne mimo provozovnu a služba samotná bude poskytována výlučně na venkovních sportovištích, je to v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. V průběhu tréninku na driving range nebo i na hřišti musí být dodržovány stanovené podmínky pro sportování, zejména: „společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry“ s tím, že trenéra je třeba pro tyto účely považovat za sportujícího (tedy např.ve flightu nemohou jít dva hráči a trenér, ledaže by chodil ve vzdálenosti nejméně dva metry).

Za uvedených podmínek považuji prodej a poskytování služeb trenérů golfu za dovolené.