Poděkování Právní komisi ČGF

569

Český národ má za sebou nepříjemné období nouzového stavu, zavřených a pootevřených sportovišť, stále se měnících omezení. Zákazy a příkazy od vrchnosti byly často chaotické, těžko srozumitelné až nepochopitelné, plné excesů, čert aby se vyznal. Navíc každé zpravodajské médium o nich informovalo po svém podle toho, kdo je jeho pánem, nebo do které party patří.

Golfový národ je na tom v tomto ohledu o hodně lépe. Server České golfové federace je veřejnoprávním médiem českého golfu, platí si ho kluby a jejich členové. Je nekomerční, nezávislý, může si dovolit objektivitu a nepolitickou korektnost informací.

V době Nouzového stavu, kdy se nehrálo a nezpracovával turnajovou agendu, se server nezastavil a intenzivně poskytoval správné informace o situaci týkající se hry golfu, činnosti golfových zařízení a jejich zázemí. Právní komise ČGF založila na webu ČGF rubriku Covid-19. Od vyhlášení Nouzového stavu 13. března do dnešních dnů promptně poskytuje golfové veřejnosti výklad všech Usnesení vlády a jiných legislativních norem ve formě Stanovisek právní komise. Činí tak, aby v den vstupu v platnost vládního nařízení byla celá golfová veřejnost již náležitě informována.

Výklad je směřován ke klubům, hřištím a hráčům tak, aby se golfová obec vyhnula nedopatřením a postihům. Vedoucí osobností v této činnosti Právní komise je její předseda Karel Čelikovský, který je pod většinou stanovisek podepsán.

České golfové federaci, její Právní komisi a jmenovitě Karlu Čelikovskému patří dík a uznání za významnou pomoc.

 ČGF – Covid 19