Podzimní přípravná konference ČGF 2019 – Konopiště

1213

Zprávy o průběhu letošní sezóny, informace o plnění plánovaného rozpočtu, zprávy komisí, ale také informace o plnění úkolů z březnové Konference ČGF. Takovou měla náplň podzimní přípravná konference ČGF, která zasedala v pátek v Golf & Spa Resortu Konopiště.

Průběh sezóny a také kritickou situaci ohledně financování českého sportu připomněl ve svém úvodním vystoupení prezident České golfové federace Zdeněk Kodejš. „Katastrofální přístup ze strany státu ohledně financování sportu se nelepší. Dotace byly kráceny, některé nebyly vyplaceny vůbec, je to řízená destrukce sportu. Museli jsme na tento vývoj reagovat úpravami v rozpočtu letošního roku,“ připomněl první muž českého golfu, jaký dopad to mělo přímo na činnost federace.

Poděkoval majitelům pražského Erpetu, z kterého se po pětadvacetiletém působení sídlo ČGF přestěhovalo na jinou adresu. Přidal informaci, že nově koncipován bude také Galavečer českého golfu, který se uskuteční 15. prosince ve Slovanském domě a přímý přenos chystá Golf Channel.

Zdeněk Kodejš vzpomněl i úspěšné projekty Bav se golfem (BSG) a Se školou na golf (SŠNG), které pomáhají zvyšovat popularitu golfu. „Snažíme se vytvářet mediální prostor, ovlivňovat veřejné mínění, ale nedokážeme suplovat činnost klubů a resortů,“ upozornil, že aktivita směrem od členských subjektů je často malá.

Hospodářka Maria Stilerová podrobně seznámila s plněním rozpočtu pro letošní rok, který bude dodržen tak, jak byl schválen na březnové konferenci. A to i přesto, že v průběhu roku MŠMT udělalo v dříve plánovaných dotačních kapitolách výrazné škrty. „Bude dodržen plánovaný schodek, protože jsme nastavili úsporný režim. Ale podobné problémy nás čekají i při sestavování rozpočtu na příští rok, v kterém se budou státní dotace rozdělovat ještě podle současného systému,“ vysvětlila hospodářka.

Sportovní ředitel Luboš Klikar prošel celou sezónu výkonnostního golfu, připomněl největší úspěchy i některé premiéry, které přineslo plánování programu Národního Tréninkového systému. A připomněl, že příští rok je olympijský – Klára Spilková je zatím na pozicích znamenající účast v Tokiu, nejlepší Čech na světovém žebříčku Ondřej Lieser by se ze současného 487. místa potřeboval dostat do TOP 300.

O činnosti Komise pro marketing a média (KMM) informoval její předseda Juraj Werner, viceprezident ČGF. Rozvoj platformy BSG a projektu Se školou na golf rozebral projektový manažer Tomáš Přikryl. Bav se golfem uskutečnila poprvé sérii propagačních eventů Den BSG, do projektu SŠNG v rámci přímé výuky golfu na školách je zapojeno již deset základních škol.

Dominik Maršík informoval o činnosti Komise pro rozvoj. Připomněl, že resorty po celé republice stále ve větší míře řeší, jakým způsobem se vyrovnat s opakujícími suchými léty, komise se také snaží pomáhat greenkeeperům řešit snížení používání pesticidů. Podle jeho slov se daří zvyšovat počet resortů, v kterých jsou vybudována tzv. krátká odpaliště, což je jedna z cest podpory rozvoje golfu pro všechny věkové kategorie, zejména pak nejmenší děti.

Dalibor Procházka představil základní pojmy a to, jak je koncipován celosvětový Nový handicapový systém (WHS). „My na něj přejdeme hned v první fázi, v období od ledna do března 2020. Ale jiné země zvolily jiný plán, čas na přechod mají totiž do konce roku 2021. A třeba Německo k němu přistoupí právě až v závěru roku 2021,“upozornil Procházka ve svém příspěvku.

Novinkou, která pomůže organizaci a činnosti Tréninkových center mládeže, bude nový softwarový systém, který představil delegátům Tomáš Vrbický. Generální sekretář ČGF Aleš Libecajt připomněl, že systém může výrazně vylepšit komunikaci s hráči, jejich rodiči, ale také zpětnou vazbu pro federaci.

Delegáti na Konopišti se také vrátili k plnění úkolů, které uložila Výboru ČGF březnová konference. Prvním bylo ustanovit pracovní skupinu, která měla za úkol vypracovat návrh změny stanov ČGF týkající se změny členění rozpočtu ve vztahu k „Výdajům na rozvoj golfu a prosazování zájmů členských subjektů ČGF.“

Hospodářka Maria Stilerová seznámila přítomné, jakým způsobem je rozpočet sestavován. Komise v průběhu roku během svých jednání usoudila, že kvůli uvedenému není třeba měnit stanovy, ale stačí vytvořit Směrnici konference, která bude předložena na březnové konferenci. Jednatel GK Čertové Břemeno Jiří Němec předložil protinávrh, o kterém se tak bude na jarní konferenci rovněž diskutovat.

Druhým úkolem bylo připravit návrh změny Volebního řádu. Právní komise ČGF však usoudila, že změna není nutná. Volební řád podle jejího názoru sice není dokonalý, ale další změna by podle ní nebyla vhodná. Výbor ČGF přesto zvažuje, že delegátům březnové konference změnu volebního řádu navrhne.

„Přeji vám krátkou zimu, abyste mohli co nejdéle uzavřít vaše golfová hřiště a po jejím konci je zase co nejdříve otevřít,“ rozloučil se s delegáty přípravné konference prezident ČGF Zdeněk Kodejš.

Dnes se na Konopišti uskuteční tradiční President Trophy, turnaj určený pro klubové prezidenty.

převzato z webu cgf.cz

.