Právní komise ČGF pro OSVČ v golfovém průmyslu

714

Právní komise ČGF pro OSVČ v golfovém průmyslu

Situace se, jak víte, neustále vyvíjí a informace jsou již docela dobře dostupné, takže v mnohém budeme odkazovat na již známé skutečnosti.

Právní komise ČGF vydala poměrně obsáhlý materiál, ve kterém dosti detailně řešíme otázky náhrad škod vůči těm, kterých se koronavirová opatření dotýkají.

Je jasné, že do okruhu těchto dotčených patří i osoby, na které je dotazováno. Předně je třeba si uvědomit, že vše, co je v materiálu popisováno, se bezezbytku týká také všech podnikatelů.

Jinými slovy, tam, kde hovoříme o resortech, lze dosadit jakoukoliv OSVČ, tedy golfového profesionála, a to jak učícího, tak hrajícího, nebo např. poskytovatele (dodavatele) nějakých výrobků nebo služeb s golfem souvisejících – jestliže má někdo PRO shop, nebo se svojí vlastní sekačkou seká pro hřiště, nebo vykonává „na IČ“ jakoukoli obdobnou činnost. Zkrátka je třeba to vnímat tak, že je jedno, jestli má IČ akciovka, s.r.o., nebo spolek, který má jako vedlejší hospodářskou činnost zapsáno podnikání a má na to živnostenský list nebo je to fyzická osoba – jakmile má IČ a živnostenský list, tak je podnikatel a vztahuje se na něj vše, co je v materiálu uvedeno.

Jiná je ale situace v oblasti mzdových úlev. Pokud má konkrétní OSVČ zaměstnance, postupuje se zaměstnanci podle programu Antivirus (A až E). Protože OSVČ nemůže uzavřít pracovně právní vztah sama se sebou, byla by na tom hůře než ostatní. Proto je tomuto na roveň postavena v rámci programu Antivirus varianta označená symbolem + (je v tabulce programu poslední, nevíme, proč nemá přiděleno písmeno „F“ jak by bylo logicky možno očekávat) – ta je speciálně pro OSVČ (tedy odpuštění záloh na sociální pojištění od března na 6 měsíců). Kromě toho je navrhována peněžitá podpora ve výši 15.000 Kč měsíčně a vedou se o těchto podpůrných opatřeních velké diskuze. Je třeba je sledovat.

Poznámka ohledně profesionálů z hlediska ev. nároků na náhrady škod obecně – jinak to bude u učícího, který má nějaké výkazy tržeb z minulosti, protože škody se odvíjejí od zákazu vstupu veřejnosti na sportoviště a zákazu poskytování všech služeb kromě vyjmenovaných (a výuka golfu mezi výjimkami není) a jinak u hrajících, protože tam se bude složitě argumentovat eventualitou výhry peněz, a to ještě v souvislosti s např. nemožností vycestování. Stát bude argumentovat, že turnaje jsou stejně všude zrušeny, stejně jako tím, že profesionál požadující náhradu bude muset předkládat a zohlednit i rozvahu ohledně uvažovaných nákladů na účast na turnajích, které svojí neúčastí de facto „ušetřil“. Na druhé straně jsou zde sponzorské a reklamní smlouvy a výpadky v plnění jsou jistě nespornou škodou.

Tolik tedy k této problematice, ale to hlavní již bylo řečeno shora – jak má někdo IČ, tak na něho v plném rozsahu dopadají závěry z našeho materiálu.

Karel ČelikovskýZa Právní komisi ČGF
Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.