Právní komise ČGF – situace od 27.12.2020

716

Právní komise ČGF opět vypracovala informaci ke změnám vyhlášených vládou ČR k 27.12.2020

Na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny rozhodla dne 23. 12. 2020 vláda ČR o prodloužení nouzového stavu a to tak, že prozatím je nouzový stav v České republice prodloužen do 22. ledna 2021. Zároveň téhož dne vláda rozhodla o zpřísnění přijatých krizových opatřeních, a to s zejména s ohledem na to, že od neděle 27. prosince 2020 dochází k přechodu do 5. stupně protiepidemického systému PES. V souvislosti s tím, vydala Vláda několik krizových opatření, z nichž pro sportovní prostředí a golf jsou relevantní dvě krizová opatření (1375 a 1376).

Dopady do golfového prostředí:

 1. Turnaje – zakázány.
 2. Individuální hra – není omezena.
 3. Počet osob ve flajtu – velikost skupinky je omezena na maximálně 2 osoby čili flajty mohou být maximálně dvoučlenné – výjimkou jsou členové domácnosti.
 4. Driving range – platí omezení skupinek 2 osob.
 5. Trénování – platí omezení skupinek 2 osob (např. trenér + 1 osoba).
 6. Roušky – při venkovní hře a trénování nejsou povinné.
 7. Zájmové kroužky golfu dětských skupin – zakázáno.
 8. WC – výslovně jsou zakázány vnitřní prostory venkovních sportovišť, za takovou „vnitřní prostoru“ však nelze považovat samostatné WC na drivingu či obdobné „zařízení“ na hřišti. Navíc PES připouští používání WC při nastavení režimových opatření.
 9. Šatny, sprchy – zakázáno.
 10. Indoory – zakázáno.
 11. Hotel – omezeno na služební cesty.
 12. Restaurace – pouze hotelové restaurace.
 13. Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – veškeré prodeje a činnosti v provozovnách jsou zakázány. V této souvislosti je třeba vnímat, že současný krizový režim „nepředpokládá“, že by občané nakupovali sportování – proto je také výjimka z omezení pohybu osob tak obecná. K otázce inkasování plateb za fee je tedy třeba přistupovat tak, že jde o zakázanou činnost (obzvláště, kdyby inkaso probíhalo ve vnitřních prostorách sportoviště). V případě dálkového odbavení spojeného s platbou fee by při extenzivním výkladu ze strany kontrolních orgánů mohly nastat nejasnosti, v případě prodeje fee přímo na místě je tedy pravděpodobnost problémů vyšší, naopak při odbavení neplatícího sportovce – typicky člena klubu – je vše v pořádku.
 14. Spolková činnost – platí omezení 2 osob, a navíc zákaz volného pohybu osob, přičemž zasedání orgánů spolku nelze podřadit pod vyjmenované výjimky ze zákazu volného pohybu osob – v případě nutnosti lze s využitím „lex covid“ řešit dálkově (např. „per rollam“), avšak tento zákon je zatím časově omezen do konce roku 2020. Vláda sice již schválila jeho
  prodloužení, dosud však novela neprošla legislativním procesem.

Plné znění informace Právní komise ČGF zde

V Praze dne 26. prosince 2020

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda Právní komise ČGF