Prezident ČGF Zdeněk Kodejš k aktuálnímu stavu

1068

Vyjádření prezidenta České golfové federace Zdeňka Kodejše k aktuálnímu stavu.

Vážené členské subjekty, přátelé golfu.

Skutečnost, že je všeobecně těžká doba, je známa. Všichni lidé na celém Světě s úzkostí a zděšením sledují, jak se mění svět, který jsme znali, a to doslova v přímém přenosu.

Z této krize, až pomine, se všichni budeme vzpamatovávat dlouho. O tom, že krizi překonáme, nikdo z nás nepochybuje. A proto, i při vší té hrůze, se musíme vždy dívat dopředu, abychom činili kroky s rozvahou a předstihem, tedy v pravou chvíli.

Vedení českého golfu bezpečnostní situaci ve světě a v ČR sleduje od počátku a neustále modeluje prognózy a situace tak, abychom mohli Vám, golfistům, do těžkých časů přinést nějaké optimistické zprávy. Nikoliv laciné, nepodložené a plané sliby, ale skutečné informace a naději. Naději, že budeme moci opět vykročit na naše milovaná hřiště, abychom si připomněli, že i ten hrozný zatažený drive do autu, nebo neuvěřitelný metrový trojputt jsou okamžiky, které nám přinášejí vzpomínky a radost.

Ale s lidskou nadějí se nemá hazardovat, protože jejím protipólem je naopak skepse a deprese, které mají na lidský život negativní důsledky.

Co tím chci říct? V dnešní době, více než kdy předtím, je třeba dělat správné kroky ve správnou chvíli. Sebelepší strategie je k ničemu, když se uskuteční předčasně.

Vedení českého golfu velmi dobře ví, jak je nespravedlivé zaškatulkování golfu mezi jiné činnosti. A věřte, že děláme veškeré potřebné kroky k tomu, aby se i ti, kteří mají osudy nás všech v rukou dozvěděli, že právě golf, a s ním i řada jiných venkovních sportů, nikomu neuškodí. Právě naopak, že pohyb na vzduchu velmi pozitivně ovlivní psychiku a nastartují víru občanů této země, že se boj vyvíjí dobře, a že se ho daří zvládat.

A jsme u toho načasování. O načasování je třeba mluvit nejenom z pohledu kdy začít a jaké argumenty použít, ale také kdy informovat veřejnost o tom, že akce byla spuštěna. A věřte, že veřejné mínění je vždy zásadní rozhodovací složkou, ke které přihlížejí ti, kteří rozhodují o vydávání opatření, jejich zmírňování či rušení.

Ze všech shora uvedených důvodů jsme nemohli dopředu informovat, že probíhají jednání, o tom, že Právní komise ČGF připravila „paragrafové“ znění změny příslušné legislativy, že příslušné listiny a dokumenty jsou v procesu atd. Nejsme zvyklí sypat z rukávu plané sliby, jen abychom měli klid. Ale budeme i nadále pracovat tak, abychom měli čisté svědomí ve chvíli, až tyto těžkosti pominou, že jsme udělali maximum pro usnadnění života klubů a hřišť a pro co nejrychlejší možný návrat golfistů na hřiště. A zde patří velký dík především Právní komisi ČGF, která vše nové okamžitě analyzuje a připravuje podklady a materiály, které předáváme dál a výš. Nevím o jiném sportovním svazu, který by se snažil dělat svým subjektům takový servis a žádosti některých svazů o povolení použít naše materiály jsou toho dokladem.

Předpokládám, že jste zaznamenali, že vrcholní představitelé, naposledy i předseda Národní sportovní agentury, včera v hlavní zpravodajské relaci ČT1 Branky body vteřiny mluvil o tom, že je třeba některé sporty, např. golf, vyjmout anebo upravit z omezujících opatření.

Nešlo o náhodu, že informace zazněla právě takto, a už vůbec nešlo o náhodu, že se výslovně mluvilo o golfu. Je to završení diplomatické snahy ČGF o to, aby byl golf v první skupině uvolnění zákazů.

Se stejnými problémy se potýkají i ostatní řídící orgány golfu ve světě, ať už R&A St Andrews, stejně tak jako ostatní národní federace. Jsme s nimi v kontaktu a máme připravenu sadu speciálních „antivirových“ pravidel pro okamžik, kdy opatření poleví.

Věřím, že pochopíte, že jsme o těchto aktivitách nemohli informovat dříve, stejně tak, že věříte, že vedení českého golfu nespí, ale koná. Buďte ujištěni, že vynakládáme maximální snahu o to, aby přístup na golfová hřiště byl umožněn co nejdříve, jak to bude možné podle momentální situace celé epidemie. Osobně jsem měl za cíl to dokázat již v tomto týdnu, což ale není objektivně možné. Ale pokud se nám podaří vyrazit na hřiště hned po Velikonocích, budu to považovat za úspěch.

Přeji nám všem jen to nejlepší a pevné zdraví

Zdeněk Kodejš
prezident České golfové federace