Stav nouze – ČGF: na hřištích se hrát může, s turnaji je to horší

3489

Stav nouze – pátek 13.3.
Právní výklad České golfové federace, aktualizováno 13.3. (19:00)

Aktualizace
(ČGF) Také golf se přizpůsobuje opatřením, které vyplývají z vládního usnesení o nouzovém stavu na území České republiky. Níže přinášíme stanovisko Právní komise ČGF včetně následné aktualizace po zpřesňující reakci na nejasnosti výkladu předchozího vládního usnesení.

Usnesení je zpřesňující reakcí na nejasnosti ve výkladu předchozího Usnesení č. 199

Od zítřka tedy platí, že na golfových hřištích či indoorech se ve stejný okamžik nesmí nacházet více, než 30 osob.

Provozovatelé jsou odpovědni za to, že zajistí, aby buď golfová recepce nebo maršál nebo jiná pověřená osoba sledovali, jak hráči po dohrání opouštějí prostor golfového hřiště a ve spolupráci s recepcí odbavovali další hráče tak, aby se ve stejnou dobu v prostoru golfového hřiště nenacházelo více než 30 osob.

Podotýkáme, že do celkového počtu musí být zahrnuti i právě maršálové či pracovníci obsluhy.

Bude tedy třeba, aby provozovatelé golfových hřišť věnovali maximální pozornost tomu, aby regulovali počet osob v prostoru hřiště – například tím, že v době, kdy je maximální poptávka na hru nepouštěli pracovníky údržby na hřiště.

Zároveň připomínáme, že Vláda rovněž schválila návrh ministryně spravedlnosti, podle kterého má být nedodržování krizových opatření směřujících k zamezení šíření koronaviru trestným činem.

K předpokládaným dotazům ohledně driving range: tam, kde driving range není součástí golfového hřiště, nedochází na něm k centrálnímu odbavování golfovou recepcí, má samostatný přístup atd., je režim účasti jiný – každá osoba, která se samostatně dostaví na nějaký driving, musí samostatně a s vlastní odpovědností dodržovat Usnesení vlády – tedy přepočítat si, kolik je v prostoru driving range osob a je-li naplněn počet 30 osob, nesmí do prostoru vstoupit, ale vyčkat, až se uvolní místo.

 

Stanovisko Právní komise ČGF 13.3. (7:00)

Zákaz pořádání akcí
je třeba vnímat jako regulaci vůči všem, kteří organizují či pořádají sportovní či spolkovou „akci“, na které by bylo ve stejném čase více než 30 osob – typicky golfový turnaj, nebo třeba členskou schůzi klubu.

V této souvislosti je třeba upozornit na to, že takovým organizátorem může být jak klub samotný (typicky tím, že vypíše turnaj, například hendikepové odpoledne), nebo subjekt, který si pronajme hřiště a uspořádá si soukromou akci ve formě golfového turnaje který se ani nebude hrát na úpravu hendikepu, nebo majitel či provozovatel hřiště, ale také samotná ČGF v rámci turnajů pořádaných ČGF!

Do definice sportovní akce je tedy třeba v rámci hry golfu zahrnout jakoukoli organizovanou činnost spojenou se sportem konanou ve stejném čase na stejném místě – tedy golfovou hru, typicky tedy jakýkoli golfový turnaj a to v jakékoli formě, pořádaným kýmkoli. Jediným kritériem legality, tedy poměřovaným parametrem, pak bude počet osob, které se turnaje zúčastní.

Zákaz účasti veřejnosti
je naopak naprosto jednoznačně vymezen vyjmenovanými provozovnami, tedy v daném případě platí, že veřejnosti (hráčům golfu) je zakázána přítomnost pouze tam, kde je to výslovně uvedeno. Golfová hřiště v tomto výčtu uvedena nejsou.

Právní komise ČGF tedy k otázce legality provozování golfové hry za platnosti shora uvedeného usnesení vlády ČR uvádí, že hráči golfu nejsou nijak omezeni v možnosti individuální golfové hry.
Pokud jde o golfové turnaje, organizátoři golfových turnajů musí dbát na to, aby nebyl překročen počet 30 osob.

Nad rámec shora uvedeného se podává, že počet osob „ve stejný čas“ je třeba vykládat jako omezení absolutní, tedy do tohoto počtu musí být zahrnuty všechny osoby, které se v danou dobu vyskytují na hřišti v souvislosti s danou akcí – tedy včetně všech caddy, rozhodčích, diváků atd!

Zároveň připomínáme, že stejným způsobem je třeba nahlížet i na golfové tréninky, a to jak dětí, tak ostatních hráčů – trénink je sice individuální záležitostí trénujícího sportovce – golfisty, který, jak již vyloženo, nemá zakázánu účast, ale organizátor tréninků musí dbát své odpovědnosti, vyplývající z množstevního limitu trénujících hráčů v daném čase a místě v rámci „akce“ – tedy tréninku.

 

Čtvrtek 12.3.
Golf.cz – Stav nouze – budou se zavírat hřiště?
Vláda České republiky dnes vyhlásila stav nouze. Mezi opatřeními je uzavření sportovišť, koupališť, posiloven, welness, omezení provozní doby restaurací a omezení akcí s účastní nad 30 osob. Stav nouze je vyhlášen na dobu 30 dní.
Ačkoli nejsou přímo vyjmenována, patrně jsou mezi sportoviště zahrnuta i golfová hřiště. Přestože nejsou uzavřená a přestože jde o pohyb v otevřeném prostoru, stejně jako například v parku.
Ministr vnitra Hamáček naštěstí upřesnil, že zákaz vstupu na sportoviště se netýká těch pod širým nebem. „Venkovní sportoviště zůstávají otevřená,“ řekl. Omezení akcí s počtem nad 30 osob však ovlivní pořádání venkovních turnajů. Uzavření sportovišť platí pro indoory.

Česká golfová federace si nechává vypracovat právní výklad, který bude zveřejněn bezprostředně po jeho vyhotovení.
Tak si držme palce. Tak si držme palce.