Volby ČGF 2021 – Kandidáti na prezidenta ČGF – Pavel Vidura

939

V příštím roce se bude na konferenci konat volba prezidenta a výboru České golfové federace. Odcházející prezident Zdeněk Kodejš dovršil maximální počet dvou funkčních období. Na jarní konferenci předá žezlo českého golfu novému prezidentovi.
Svůj záměr kandidovat na funkci lodivoda českého golfu již veřejně oznámili Vratislav Janda, Petr Dědek, Pavel Vidura a Juraj Werner.
Dosavadními porevolučními prezidenty byli Hanus Goldscheider, Milan Veselý, Jan Jenčovský a současný Zdeněk Kodejš.

Představujeme teze Pavla Vidury, prezidenta Park Golf Clubu Ostrava, předsedy Rozhodčí komise ČGF a člena Právní komise ČGF.

Základ mého volebního programu tvoří nacházení rovnováhy mezi tradicí, značící kontinuitu, a budoucností, představující změnu. 

Hlavním úkolem ČGF a jejího budoucího prezidenta bude v nadcházejících měsících a letech podle mého názoru především flexibilně reagovat na úplně novou situaci, která zde vznikla v souvislosti s pandemií covidu-19. Jsem velmi rád, že se nám (ČGF a její právní komisi) letos na jaře podařilo s pomocí Národní sportovní agentury (NSA) prosadit golf mezi aktivity, které byly od 7. dubna povoleny.

V období 2021-2025 bude nezbytné, abychom se důkladně věnovali pomoci všem, které současná mimořádná situace zasáhla.

Jsou to v první řadě kluby. Navrhnu změnit systém placení členských příspěvků takovým způsobem, aby kluby (např. po dobu dvou let) platily na příspěvcích méně, a tím jim zůstalo více peněz na jejich potřeby. Navíc bych chtěl prosadit, aby se golfovým klubům od ČGF dostávalo daleko větší podpory a zastání. Čímž nemám na mysli jenom podporu materiální, ale celý poradenský komplex, např. pomoc s dotačními agendami, bez kterých se již dnes sport prakticky neobejde. Nové možnosti pro pomoc i rozvoj klubů vidím také v pokračování a rozvoji spolupráce s Národní sportovní agenturou.

Samozřejmě velká pomoc musí také směřovat golfovým hřištím. Chci být garantem legislativních aktivit zejména v dlouhodobě tíživých i aktuálních agendách, jako je např. problematika odnětí půdy pro golfová hřiště ze zemědělského půdního fondu, hospodaření s vodou i jiné důležité oblasti.

Další oblast, v které vidím pro další období mnoho úkolů, je rozvoj ČGF jako moderního sportovního svazu. Díky v posledních deseti letech zcela zásadně přepracovanému právnímu rámci a přijetí nových stanov ČGF se podařilo vybudovat z ČGF instituci, kde jsou procesy řízení, spolupráce a komunikace na vysoké úrovni. Je však stále na mnohém pracovat, zejména směrem k okolnímu prostředí, proto bych chtěl vyvíjet silný tlak na zlepšení pozice ČGF nejenom v rámci sportovního prostředí, ale ve společnosti vůbec. Zaměřím se také na myšlenku pořízení vlastního sídla ČGF.

Sportovní golf bude potřebovat vzhledem k několika nuceným pauzám naši velkou pozornost. Myslím, že nastal čas znovu obnovit záměr vybudovat Tréninkové centrum ČGF, které by mohlo zahrnovat i možnost zřízení integrovaného Výukového centra. To je téma k diskuzi s trenéry, s českou PGA, s amatérskými i profesionálními hráči. Dětský a juniorský golf, který je mojí srdcovou záležitostí a kde jsem byl u individuálních, klubových i mezinárodních úspěchů už několika golfových generací, je oblastí, kterou chci zvláště sledovat a  nepodceňovat. V dosavadním systému výchovy, vzdělávání a sportovního růstu mladých hráčů postrádám především důsledné podchycení přechodu z juniorské věkové kategorie do kategorie dospělých. S tím úzce souvisí také to, že bych se rád zaměřil na rozvoj akademického golfu, u jehož zrodu jsem před 25 lety stál.