Volby ČGF 2021 – Kandidáti na prezidenta ČGF – Vratislav Janda

1354

V příštím roce se bude na konferenci konat volba prezidenta a výboru České golfové federace. Odcházející prezident Zdeněk Kodejš dovršil maximální počet dvou funkčních období. Na jarní konferenci předá žezlo českého golfu novému prezidentovi.
Svůj záměr kandidovat na funkci lodivoda českého golfu již veřejně oznámili Vratislav Janda, Petr Dědek, Pavel Vidura a Juraj Werner.
Dosavadními porevolučními prezidenty byli Hanus Goldscheider, Milan Veselý, Jan Jenčovský a současný Zdeněk Kodejš.

Předkládáme prezentaci Vratislava Jandy, se kterým na funkci vice prezidenta současně kandiduje Jan Loužecký.