Nechtěný pohyb míče 2

  503

  Dobrý den pane Jone,

  dnes jste mě trochu zmátl.
  Obecně mám za to, že nechtěný pohyb míče při cvičném švihu je beztrestný.
  Tuto mou domněnku potvrzujete v odpovědi na dotaz z 12.11. (Minutí míče) kde mj. citujete z definic, že:
  Rána; Úder (Stroke) je Dopředný pohyb hole s úmyslem zasáhnout míč.
  Přičemž ten úmysl jsem vždy považoval za podstatný.

  V odpovědi na dotaz z téhož dne (Nechtěný pohyb míče) ale naopak píšete, že
  „Pokud k tomu došlo kdekoliv mimo green, pak podle Pravidla 9.4a platí, že jestliže hráč zvedne svůj míč v klidu, nebo když způsobí, že se pohne, musí se míč vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) a také za pohnutí míčem ve hře obdrží jednu trestnou ránu.“

  Nechme prosím stranou situaci na odpališti, tam je vše jasné, při cvičném švihu míč ještě není ve hře.
  Ale jak to tedy je s míčem ve hře mimo green ?

  Jinak moc díky za Vaši poradnu!
  Mám teď jen malý problém, déle jsem tu nebyl, a na nové verzi vidím jen nejnovější dotazy, a ne výpis všech odpovědí jako dříve…?

  V úctě, Tomáš Andrejsek

  Odpověď na dotaz

  Dobrý den Tomáši,

  prvně díky za pochvalu, jak vždycky říkám, stojí za ní především Ivan Paggio.
  Bohužel se nepodaří natáhnout sem historii ze starého webu, protože de facto neexistuje technická možnost, jak historii poradny přenést.

  Musíme si udělat jasno v tom, co je rána, minutí míče při snaze míč odehrát a pohnutí míčem ve hře.

  „Rána; Úder (Stroke) je Dopředný pohyb hole s úmyslem zasáhnout míč. Přičemž ten úmysl jsem vždy považoval za podstatný.“ Tady mluvíme o tom, co si hráč musí započítat. Pokud chtěl míč zahrát a minul, musí si započítat ránu, i když se míč fakticky z místa vůbec nepohnul. To platí úplně všude. Na odpališti, na fairwayi, v bunkeru, trestném území, na greenu. Všude.

  „Pokud k tomu došlo kdekoliv mimo green, pak podle Pravidla 9.4a platí, že jestliže hráč zvedne svůj míč v klidu, nebo když způsobí, že se pohne, musí se míč vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) a také za pohnutí míčem ve hře obdrží jednu trestnou ránu.“ Tady mluvíme o situaci, kdy hráč mimo green a mimo odpaliště způsobí, že se míč pohne. Třeba do něj mimo hledání kopne, nebo při identifikaci neoznačí jeho polohu a jen ho prostě zvedne (nejčastější), nebo ho prostě zvedne když si myslí, že to není jeho míč a teprve pak si uvědomí, že je jeho, při založení je neopatrný, atd. Do této situace patří pohnutí míčem cvičným švihem. Pokud hráč pohne svým míčem cvičným švihem v Poli (definice Pole: Oblast hřiště, která zahrnuje všechno na hřišti vyjma čtyři další definované oblasti hřiště: (1) odpaliště, ze kterého hráč musí začít hru na dané jamce, (2) všechny trestné oblasti, (3) všechny bankry, a (4) jamkoviště právě hrané jamky. Pole zahrnuje všechna odpaliště na hřišti kromě hráčova odpaliště na dané jamce, a všechna nesprávná jamkoviště., v bunkeru nebo v trestné oblasti, pak musí míč vrátit na původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) a také za pohnutí míčem ve hře obdrží jednu trestnou ránu.

  Pokud hráč neúmyslně pohne svým míčem na greenu (a sem právě patří to, co vás možná trošku mate, tedy pohnutí míčem při cvičném švihu, které není úmyslem hrát míč a proto se zde jedná o neúmyslné pohnutí míčem) platí Pravidlo 13.1d(1), které hráči umožňuje beztrestně míč vrátit na původní místo.

  Takže sumasumárum:
  Když pohnu míčem při cvičném švihu na odpališti – je to beztrestné protože míč ještě není ve hře (přesně jak vy sám píšete)
  Když pohnu míčem při cvičném švihu v poli (nejde o pole řepky olejky – viz. definice výše) nebo v bunkeru nejedná se o ránu, ale pohnul jsem míčem ve hře, musím ho vrátit a připsat si trestnou podle Pravidla 9.4 Míč zvednul nebo s ním pohnul hráč.
  Když pohnu míčem při cvičném švihu v trestném území, nejedná se o ránu, pohnul jsem míčem ve hře, mám jednu trestnou podle Pravidla 9.4 Míč zvednul nebo s ním pohnul hráč, a pak se pořád můžu rozhodnout, jestli míč vrátím a s tou jednou trestnou ho z trestného území odehraji, nebo jestli si připíšu jednu za pohnutí míčem a jednu navíc za to, že půjdu v souladu s Pravidlem 17.1d Úleva pro míč v trestné oblasti míč dropnout ven, mimo trestné území.
  Když pohnu míčem při cvičném švihu na greenu, nejedná se o ránu, ale v souladu s Pravidlem 13.1d(1) jen míč beztrestně vrátím. Mimochodem text tohoto pravidla zní:
  13.1d Když se míč nebo markovátko na jamkovišti pohne
  Pro případ, kdy se pohne míč nebo markovátko na jamkovišti, existují dvě speciální Pravidla:
  (1) Náhodné pohnutí míče není trestné. Není trestné, jestliže hráč, soupeř nebo nějaký jiný hráč ve hře na rány náhodou pohne hráčovým míčem nebo markovátkem na jamkovišti.
  Hráč musí:
  • Vrátit míč na jeho původní místo (které, když není známo, musí být odhadnuto) (viz Pravidlo 14.2), nebo
  • Umístit markovátko tak, aby označovalo původní místo.

  Díky za dotaz a snad tahle odpověď udělala jasno v situacích, kdy hráč pohne míčem ve hře.

  Pokud ještě hrajete, tak hezkou hru. Jinak mějte krátkou zimu.

  Pokud tento dotaz neobsahuje odpověď toho co jste hledali, zeptejte se sami v poradně!