PGA Tour – nový bič na pomalé hráče

1005

PGA Tour přitvrzuje politiku tempa hry, Pace of play, časového rozvrhu pohybu hráčů na jamkách v turnaji. Začne platit od turnaje RBC Heritage, který začíná 16.dubna.

Největší změnou je trestání jednotlivých hráčů, spíše než celých flightů. K dispozici bude neveřejný seznamu pozorování a sankce za příliš dlouhé časy provedení úderů, nad 120 vteřin.

„Zaměříme se na individuální návyky nejpomalejších hráčů a nejdelších časů úderu a budeme postupovat tímto směrem,“ prohlásil viceprezident PGA Tour Dennis Tyler. „Zlozvyk pomalé hry je významnou částí negativního vnímání, které prostupuje otázku tempa hry.“

Výsledkem změn by mělo být častější trestání hráče za pomalou hru a sankce budou nákladné. Pokuty a penále jsou odpovídajícím způsobem zvýšeny. První varování za pomalou hru bude stále bezplatné, druhé už může být za 50.000 dolarů a každé další za 20.000 dolarů. Pokuty nebudou zveřejňovány a peníze z nich půjdou na charitu.

Tempo hry je dlouhodobým problémem, který funkcionáři Tour zdůvodňovali velikostí pole hráčů, pomocí příměru příliš mnoha aut na dálnici. V loňské sezoně mělo toto téma mnoho ohlasů a vedlo k obnovenému úsilí o zlepšení.

Hráč bude zařazen na neveřejný seznam pozorování, pokud má průměr více než 45 vteřin na úder. Historická data úderů ShotLink každého hráče budou použita během úseku deseti turnajů, pro identifikaci nejpomalejších hráčů na Tour. Podle údajů shromážděných za posledních 12 let, má 10% nejpomalejších hráčů v průměru 63 vteřin na údery kolem greenů, což je o více než 25 sekund delší čas, než u 10% těch nejrychlejších.

Pokud se hráč ocitne za pozorovacím seznamu, bude během kol sledován a má čas 60 vteřin na všechny údery bez důvodného zdržení. Pok překročí tento čas bude hráč měřen, i když jeho flight je ve správném čase. Seznam pozorování bude aktualizován každý týden. Hráči budou písemně nebo osobně informováni oficiálním rozhodčím před zahájením soutěže, že jsou na seznamu.

Nová politika byla hlasováním schválena poradním výborem hráčů PGA Tour.