Nový handicapový systém – 9. díl

1676

Nový, celosvětový handicapový systém – díl devátý

Do nového roku s novým handicapovým systémem! V předchozích článcích jsme se věnovali, historii, genezi, hlavním principům i detailním aspektům nového celosvětového handicapového systému. Dnešní novoroční článek shrnuje to nejdůležitější a může tak sloužit jako takový stručný průvodce.

Nejdůležitější je, že se nemění způsob, jakým se hrají a počítají turnaje. Nadále se hraje podle stejných platných pravidel, ať už jde o hru na rány, Stableford, Maximální skóre nebo jakoukoli jinou formu hry. Takže i když se nově handicap počítá přes rány, o oblíbené Stablefordové turnaje určitě nepřijdete!

Na co si tedy dávat pozor a jak s novým handicapem nakládat?

Před hrou

 • Stále platí, že hráč sám je odpovědný za to, že nastoupí se správným handicapem (jinak hrozí i diskvalifikace!). Samotný výpočet samozřejmě provádí server, ale je na každém, aby se ujistil, že má správně započteny všechny výsledky, které započteny mít má, zejména odehrál-li v nedávné době nějaké výsledky v zahraničí.
 • Svůj hrací handicap zjistíte jako doposud z tabulky vyvěšené v klubu. Zde dochází k určité změně, kde se výpočet pro handicapy nad 36 sjednocuje s ostatními handicapy (což ve většině případů znamená nějaké ty rány navíc).

Při hře

 • Vřele doporučuji nesledovat, jak na tom jste. Většinou to hráče odvádí od soustředění na každou jednotlivou ránu, nebo to na něj ještě vytvoří tlak navíc.
 • Pokud už ale nedáte jinak, vězte, že nový systém vše počítá přes uhrané rány.
 • Jelikož se ale pro handicapové účely na každé jamce započte nejvýše netto double bogey, je to nakonec hodně obdobné, jako při Stablefordu. Ostatně jde o spojité nádoby.
 • Rozhodně ale kolo nevzdávejte, i když vidíte, že už neuhrajete 36 bodů či lépe. Stále může jít o dostatečně dobrý výsledek na to, aby se vám ihned nebo někdy v budoucnu započítal!

Po hře

 • Standardně si zkontrolujte skórkartu, podepište ji vy i zapisovatel a odevzdejte ji.
 • Pozor! I když se pro handicapové účely započítává nejvýše netto double bogey, v kartě musíte mít nadále na každé jamce zapsán skutečně uhraný počet ran!
 • V detailu výsledku na webu ČGF ihned najdete všechny odpovídající handicapové informace, ať už jde o upravený hrubý výsledek nebo přepočtenou odchylku, která je nejdůležitější a která vyjadřuje, na jaký handicap jste toto kolo vlastně hráli.
 • Server bude také průběžně zobrazovat neoficiální hodnotu nového handicapu, ale jeho finální hodnota bude známa až po uzavření turnaje a celého dne, kdy se dopočítá opravný faktor PCC zohledňující herní podmínky pro daný den na daném hřišti.
 • Stojí za to si také připomenout, že při vícekolovém turnaji se ve všech kolech použije vstupní handicap hráče, bez ohledu na výsledky jednotlivých již odehraných kol.
 • Změny kolo od kola mohou být ovšem oproti současnému systému mnohem nepředvídatelnější. Kromě právě uhraného výsledku také záleží, jaký výsledek právě vypadl ze sledované dvacítky. Ani relativně dobrý výsledek nemusí znamenat snížení, naopak špatný výsledek nemusí nutně znamenat zvýšení. Když už ale ke zvýšení dojde, může to být o podstatný krok, ne jen jednu desetinku.
 • Pokud máte pochybnosti o správnosti svého nového handicapu, kontaktujte svou handicapovou autoritu.

Obecně

 • Handicap se počítá jako průměr 8 nejlepších přepočtených odchylek (po započítání PCC) z posledních 20 započítávaných výsledků.
 • Není dáno žádné časové omezení, takže pro někoho to mohou být výsledky za dva měsíce, pro jiného za čtyři roky.
 • Handicap lze samozřejmě spočítat i z menšího počtu výsledků, počínaje pouhým jediným výsledkem (to se týká zejména nových hráčů).
 • V případě jednorázového výjimečného výsledku (cca 43 Stablefordů a více) systém handicap dále jednorázově sníží.
 • Na druhou stranu, pokud začnete hrát výrazně hůře než doposud, systém vám nezvýší handicap nad určitou mez odvozenou od vašeho nejlepšího handicapu za poslední rok (konkrétně nejvýše o 5 ran nad tuto hodnotu).
 • Ruší se handicapové kategorie, i v rozsahu 36 až 54 se handicapy počítají stejně, včetně uvádění hodnoty na jedno desetinné místo.

Přeji vám, aby vykročení do roku 2020 bylo po všech stránkách úspěšné, včetně zavedení a fungování nového celosvětového handicapového systému!

 

Předchozí díly:
Nový handicapový systém – 1. díl, Co je to handicap
Nový handicapový systém – 2. díl, Historie handicapu
Nový handicapový systém – 3. díl, Historie handicapu u nás
Nový handicapový systém – 4. díl, Jaký bude nový handicapový systém
Nový handicapový systém – 5. díl, Jak se nově počítá handicap
Nový handicapový systém – 6. díl, Kdy snížím, kdy zvýším handicap, o kolik
Nový handicapový systém – 7. díl, Praktická aplikace
Nový handicapový systém – 8. díl, Další aspekty WHS

 

Dalibor Procházka
předseda Hendikepové komise
České golfové federace